ခင်ပွန်းယုတ် (၄) ပါး


၁။ အညဒတ္ထုဟရ - မိမိ၏ အကျိုးကိုသာငဲ့သည့် ခင်ပွန်းယုတ်။
၂။ ဝစီပရမ - နှုတ်ဖြင့်သာ ပေးသကဲ့သို့ ဆိုသည့် ခင်ပွန်းယုတ်။
၃။ အနုပီယဘာဏ - ချစ်ခင်ယောင်ဆောင်သော ခင်ပွန်းယုတ်။
၄။ အပါယသဟာယ - အကျိုးမရှိသောအရာ၌ အဖော်ပြုတတ်သည့် ခင်ပွန်းယုတ်။