ချစ်ခင်ခြင်း အမြဲမပြထိုက်သူ (၄) ဦး


၁။ ကျွန်ကို ကွယ်ရာတွင်သာ ချီးမွမ်းပြောဆို ချစ်ခင်ခြင်းပြရ၏။
၂။ အစေအပါး စာရင်းငှားတို့ကို အစားအသောက် ကျွေးမွေးသည့်အခါသာ ပြရာ၏။
၃။ သားသမီးတို့ကို အိပ်ပျော်နေမှ ယုယ၍ ချစ်ခင်ခြင်းပြရာ၏။
၄။ မယားကို အဝတ်အစားပေးကမ်းစဉ်နှင့် ပျော်ပါးစဉ်မှ ပြရာ၏။