အနုပီယဘာဏ - ခင်ပွန်းတု (၄) ယောက်


၁။ မကောင်းမှုဖြစ်သော်လည်း မိတ်ဆွေအလိုသို့ လိုက်၍ ပြောတတ်သူ။
၂။ ကောင်းမှုပြုသည်ကို မနှစ်သက်ခြင်း လက္ခဏာရှိတတ်သူ။
၃။ မျက်မျောက်တွင်သာ ချီးမွမ်းခြင်း ပြုတတ်သူ။
၄။ မျက်ကွယ်တွင်ကဲ့ရဲ့ခြင်း ပြုတတ်သူ။