အာသဝေါတရား (၄) ပါး

၁။ ကာမသဝ - ကာမ၌ ယိုစီးခြင်း။
၂။ ဘဝါသဝ - ဘဝ၌ ယိုစီးခြင်း။
၃။ ဒိဋ္ဌာသဝ - အယူ၌ ယိုစီးခြင်း။
၄။ အဝိဇ္ဇာသဝ - မသိမှု၌ ယိုစီးခြင်း။
(သင်္ဂြိုဟ်ကျမ်း)