စကြာဝတေးမင်းတို့ ကျင့်ရာ (၁၂) ပါး


၁။ အတွင်းတော်သား ဗိုလ်ပါတို့၌ ကောင်းစွာကျင့်ခြင်း၊
၂။ ဘိသိက်ခံသော မင်းတို့၌ ကောင်းစွာကျင့်ခြင်း၊
၃။ ပုဏ္ဏားတို့၌ ကောင်းစွာကျင့်ခြင်း၊
၄။ သူကြွယ်တို့၌ ကောင်းစွာကျင့်ခြင်း၊
၅။ နိဂုံးဇနပုဒ်တို့၌ ကောင်းစွာကျင့်ခြင်း၊
၆။ ပုထုဇဉ်ရဟန်း အရိယာရဟန်းတို့၌ ကောင်းစွာကျင့်ခြင်း၊
၇။ သားမျိုးတို့၌ ကောင်းစွာကျင့်ခြင်း၊
၈။ ငှက်မျိုးတို့၌ ကောင်းစွာကျင့်ခြင်း၊
၉။ မတရားသော အမူအကျင့်ကို ပယ်စွန့်ခြင်း၊
၁၀။ ဆွေတော်မျိုးတော်တို့၌ ကောင်းစွာကျင့်ခြင်း၊
၁၁။ ဥစ္စာရင်းနှီး ပေးကမ်းခြင်း၊
၁၂။ ရဟန်းပုဏ္ဏားတို့သို့ ကပ်၍ ပြဿနာမေးခြင်း။