ဂုဏကျွန် (၄) ပါး


၁။ အဍ္ဍဒါသ - ရှေ့နေခကြောင့် ဖြစ်သောကျွန်။
၂။ ဘေသဇ္ဇဒါသ - ဆေးကုခကြောင့် ဖြစ်သောကျွန်။
၃။ ဘတ္တဒါသ - ကျွေးမွေးသော ထမင်းခကြောင့် ဖြစ်သောကျွန်။
၄။ ဝတ္ထုဒါသ - ယာမြေခကြောင့် ဖြစ်သောကျွန်။