ခြေဆေးအင်ပျဉ် လှူရသော အကျိုး (၂) ပါး


၁။ ဆင်ယာဉ်၊ မြင်းယာဉ် စသော များသောယာဉ်တို့ကို ရခြင်း။
၂။ ကျွန်သားမယား အစရှိသည်တို့ ကောင်းစွာ လုပ်ကျွေးခြင်း။