စိတ်၏ အညစ်အကြေး (၅) ပါး


၁။ လောဘ။
၂။ ဒေါသ။
၃။ မောဟ။
၄။ မိဒ္ဓ။
၅။ ဝိစိကိစ္ဆာ။