အန္တရာယ် (၁၀) ပါး

၁။ ရာဇန္တရာယော - မင်းအန္တရာယ်။
၂။ စောရန္တရာယော - ခိုးသူ အန္တရာယ်။
၃။ အဂျန္တရာယော - မီး အန္တရာယ်။
၄။ ဥဒကန္တရာယော - ရေ အန္တရာယ်။
၅။ မနုဿန္တရာယော - လူဆိုး လူကြမ်း လူရိုင်းအန္တရာယ်။
၆။ အမနုဿန္တရာယော - ဘီလူး ဖုတ် ပြိတ္တာ အန္တရာယ်။
၇။ ဝါဠန္တရာယော - ဆင် မြင်း သစ် ကျား သားရဲအန္တရာယ်။
၈။ သရီသပန္တရာယော - မြွေ ကင်း သန်းအန္တရာယ်။
၉။ ဇီဝိတန္တရာယော - အသက်အန္တရာယ်။
၁၀။ ဗြဟ္မစရိယန္တရာယော - သာသနာတော်အန္တရာယ်။
(စလင်းဆရာတော် ပရိတ်ကြီးနိဿယမှ လာသည်)