အသုဘ (၁၀) ပါး


၁။ ဥဒ္ဓုမာတကံ - ဖူးဖူးရောင်သော သူကောင်အသုဘ။
၂။ ဝိနီလကံ - ညိုညိုမဲမဲ အဆင်းရှိသော သူကောင်အသုဘ။
၃။ ဝိပုဗ္ဗကံ - ယိုစီးသော ပြည်ရှိသော သူကောင်အသုဘ။
၄။ ဝိစ္ဆိဒ္ဒကံ - ဓားလက်နက် စသည်ဖြင့် အလယ်မှ နှစ်ပိုင်းဖြတ်အပ်သော သူကောင် အသုဘ။
၅။ ဝိက္ခာယိတကံ - ခွေးစသညါတို့ကိုက်ခဲ၍ ထားသောသူကောင်အသုဘ။
၆။ ဝိက္ခတ္တကံ - ခွေး ကျီး ဠင်းတစသည်တို့ ကိုက်ချီစာသောက် ပစ်လွှထားသော သူကောင်အသုဘ။
၇။ ဟတဝိက္ခိတ္တကံ - ရန်သူသည် ဓား သန်လျက်ဖြင့်ပိုင်းခြားဖြတ်ကောက်၍ တစစီ ပစ်ထားသော သူကောင်အသုဘ။
၈။ လောဟိတကံ - ယိုစီးသော သွေးရှိသော သူကောင်အသုဘ။
၉။ ပုဠုဝကံ - ပိုးလောက်တို့ဖြင့် ပြည့်နေသော သူကောင်အသုဘ။
၁၀။ အဋ္ဌိကံ - အရိုးစုမျှသာ ဖြစ်၍နေသော သူကောင်အသုဘ။
(သင်္ဂြိုဟ်)