အဘိသိက်အင်္ဂါ (၂၄) ပါး


၁။ ခဂ္ဂေါ - သန်လျက်၊
၂။ ဆတ္တ - ထီး၊
၃။ ဥဏှီသ - သင်းကျစ်၊
၄။ ပါဒုကာ - ခြေနင်း၊
၅။ ဝါဠဗီဇနီ - သားမြီးယပ်၊
၆။ သင်္ခ - ခရုသင်း၊
၇။ ဂင်္ဂေါဒက - ဂင်္ဂါရေ၊
၈။ ဝဍ္ဎမာန - တန်ဆာဆင်သော နံ့သာမှုန့်၊
၉။ ဝဋံသက - နားတောင်း၊
၁၀။ ဘိင်္ဂကေ - ရွှေကရား၊
၁၁။ နန္ဒိယာဝဋ္ဋ - ရွှေနှင့်လုပ်သော ကျီးခြေဇလပ်ပွင့် သဏ္ဌာန် ရွှေပန်း၊
၁၂။ သုဝဏ္ဏပါတိ - ရွှေခွက်၊
၁၃။ ကဋစ္ဆု - ရွှေဟင်းချိုဇွန်း၊
၁၄။ သိဝိက - ရွှေထမ်းစင်၊
၁၅။ ကညာ - အမျိုးကောင်းမင်းသမီး၊
၁၆။ အ ဓောဝိတ ဒုဿယုဂ - အပူနှင့်တွေ့ကာမျှနှင့် ဖြူသော ဘွဲ့ဖြူပုဆိုးအစုံ၊
၁၇။ ဟတ္ထပုဉ္ဆန - လက်သုတ်ပုဝါ၊
၁၈။ ဝေဌန - ဦးခေါင်းဦးရစ်၊
၁၉။ သာရပါမင်္ဂ - မြတ်သောစလွယ်၊
၂၀။ အဟိစန္ဒန - စန္ဒကူးရွှေ၊
၂၁။ အရုဏဝတိ မတ္တိက - နေအရုဏ်အဆင်းရှိသော မြေညက်အစိုင်အခဲ၊
၂၂။ အဉ္နန - မျက်စဉ်းကျောက်၊
၂၃။ အမတောသဓ - အမြိုက်နှင့်တူသော ဆေး၊
၂၄။ ဒေဝီ - မိဖုရား။