ကျေးဇူးရှင်ဆယ်ပါးကို ပြစ်မှားသူတို့၏ အပြစ် (၁၀) ပါး


၁။ ကြီးမားသောဝေဒနာမျိုးကို ခံစားရတတ်ခြင်း။
၂။ စည်းစိမ်လျော့ပါးတတ်ခြင်း။
၃။ နေအိမ်မီးလောင်တတ်ခြင်း။
၄။ ကျိုးပျက်သောအင်္ဂါနှင့် သက်တမ်းကုန်ရခြင်း။
၅။ နူနာရောဂါ စွဲကပ်တတ်ခြင်း။
၆။ စိတ်ဖောက်ပြန်သော သူရူးဖြစ်တတ်ခြင်း။
၇။ မင်းဘေးမင်းဒဏ် ကျရောက်တတ်ခြင်း။
၈။ သူတစ်ပါး၏ အစွပ်အစွဲ ခံရတတ်ခြင်း။
၉။ မျိုးဆွေတို့နှင့် ကွဲပြားရတတ်ခြင်း။
၁၀။ ရွှေ ငွေ ကျွဲ နွား ပျက်ပြားတတ်ခြင်း။