အဋ္ဌာရသ ပညာ (၁၈) ရပ်


၁။ သုတိ - အကြားအမြင် အတတ်။
၂။ သမ္မုတိ - တရားစီရင်ရေး ဓမ္မသတ် အတတ်။
၃။ သင်္ချာ - ဂဏာန်း သင်္ချာ အတတ်။
၄။ ယောဂါ - စူးဆောက် တန်ဆာပလာ အတတ်။
၅။ နီတိ - လောကနီတိကျမ်း အတတ်။
၆။ ဝိသေသကာ - ယာယီ၊ ယတြာ၊ ဗျာကရိုဏ်းအတတ်။
၇။ ဂန္ဓဗ္ဗ - စောင်းငြင်းပတ်သာ တေးကဗျာ အတတ်။
၈။ ဂဏိကာစေဝ - လက်ပစ်အတတ်။
၉။ ဓနုဗေဒါ - လေးမြှားအတတ်။
၁၀။ ပုရာဏာ - ရှေးဟောင်းစကား အတတ်။
၁၁။ တိကိစ္ဆာ - ဆေး အတတ်။
၁၂။ ဣတိဟာသာ - ရယ်ရွှင်ဖွယ်ရာ အတတ်။
၁၃။ ဇောတိ - ဗေဒင်အတတ်။
၁၄။ မာယာ - လှည့်စားတတ်သော အတတ်။
၁၅။ ဆန္ဒတိ - ဆန်းကျမ်းအတတ်။
၁၆။ ကေတု - သံတမန် အတတ်။
၁၇။ မန္တာ - ဂါထာမန္ထာန် အတတ်။
၁၈။ သဒ္ဒါကျမ်း - သဒ္ဒါကျမ်းအတတ်။