စစ်အောင်ရာ (၁၀) ပါး

၁။ တိုင်းပြည်သာယာခြင်း။
၂။ မင်းနှင့် အမတ် သစ္စာညီညွတ်ခြင်း။
၃။ သူရဲအပေါင်း တည်ကြည်စွာစွန့်၍ တိုက်ခြင်း။
၄။ လက်နက်အင်အား ဆင်မြင်းများခြင်း။
၅။ အစာရေစာ ပေါများခြင်း။
၆။ မင်းကြီးနှင့် တိုင်းပြည် ဇာတာနံကောင်းခြင်း။
၇။ သူလျှိုကောင်းခြင်း။
၈။ ရန်သူ့တပ်ပျက်ခြင်း။
၉။ ရန်သူ့တိုင်းပြည် ကပ်သုံးပါးတွင် တစ်ပါးပါးဆိုက်ရောက်ခြင်း။
၁၀။ စစ်သည် တပ်သား မယားများ တရားစောင့်ခြင်း။

တစ်နည်း

၁။ ရည်ရွယ်ချက် တိကျခိုင်မြဲရသည့် သဘော
၂။ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မြဲ ကောင်းမွန်ရသည့် သဘော
၃။ အလုံးအရင်းနှင့် သွန်ချရသည့် သဘော
၄။ အင်အားကို ခြိုးခြံရသည့် သဘော
၅။ တိုက်စစ်ကိုသာ ရည်ရွယ်ရင်း ရှိရသည့် သဘော
၆။ လျင်မြန်စွာ စစ်ကစားနိုင်ရသည့် သဘော
၇။ လုံခြုံမှု ပြည့်စုံရသည့် သဘော
၈။ ရန်သူအငိုက်ကို ဖမ်းရသည့် သဘော
၉။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရသည့် သဘော
၁၀။ အုပ်ချုပ်ကွပ်ကဲမှု စေ့စပ်ကောင်းမွန်ရသည့် သဘော